Stínění jako tepelná izolace

Římské rolety ani závěsy nebývají většinou do stavebních tepelných výpočtů zahrnovány, přestože významně přispívají k vnitřní tepelné pohodě.

Povrchová teplota např. římské rolety nebo závěsu je v zimě vyšší, než je teplota na vnitřním povrchu okna. Tento rozdíl teplot bývá označován jako tzv. přestupový tepelný odpor. Tepelné ztráty okna v kombinaci s roletou nebo závěsem jsou nižší než tepelné ztráty samostatného okna.  Naopak v horkých letních dnech stínící prvek zabraňuje pronikání tepla do místnosti a tím snižuje výdaje na ochlazení prostoru.