Dřevěné žaluzie

Obdivuhodný a všestranný přírodní materiál, totiž dřevo, byl použit při výrobě první žaluzie. Ani staletí neubrala dřevu na oblibě, včetně stínicí techniky. Dřevo vnitřně i na omak hřeje a svou nahodilou kresbou, odlišnou kus od kusu, reprezentuje specifický a silný fenomén bytí — neurčitost. Vyvažuje tak protipól chladu, přesnosti a spočítatelnosti betonu, kovu či plastu. To bývá obzvlášť vítané.

Dřevo a jeho užitné vlastnosti

Dřevo je pozoruhodný materiál a tudíž má i pozoruhodné vlastnosti. Ukazuje je tabulka 1. Vedle vcelku známých termofyzikálních vlastností pěti základních a do velké míry i charakteristických stavebních materiálů je v posledním sloupci uveden součinitel teplotní vodivosti a v μm2/s. Ten vyjadřuje schopnost šíření teplotní vlny ve stavebním materiálu, ke kterému se součinitel vztahuje. Mezi pěti zástupci různých materiálových okruhů (kov, izolace, beton, zdivo, dřevo) má dřevo nejmenší součinitel a = 0,219 μm2/s.

Jinými slovy, dřevem se nejpomaleji šíří teplotní vlna. Pohled na tabulku dále ukazuje, že teplotní vlna se nejrychleji šíří hliníkem s a = 113 μm2/s. Oba materiály se požívají k výrobě lamel stínicí techniky. Rychlost šíření teplotní vlny není však totéž, co šíření, přesněji intenzita prostupu tepla pevnou látkou. Tu určuje součinitel tepelné vodivosti lambda, λ. Z uvedené pětice materiálů si nejlépe vede hliník s nejvyšším součinitelem λ = 273 W/(mK), za ním následuje beton, dřevo, TI-tvárnice a poslední je tepelná izolace, která vede teplo nejméně.

Dřevěné žaluzie — úspěšné, účinné a přirozené řešení

Dřevo je v moderních interiérech vnímáno stále více jako přírodní a přirozený prvek, který dodává domu teplo a útulnost. „Váhu“ má i to, že v interiéru není dřevo vystaveno vlivům celoročního počasí. Logicky tedy nachází uplatnění i ve vnitřní stínicí technice, kde se dřevěné žaluzie staly trendem.

Technické přednosti

Dřevěná žaluzie nejlépe ze všech materiálů brzdí teplotní vlnu, kterou zakládají sluneční paprsky tím, že ohřejí její povrch. Kdyby slunce osvětlovalo žaluzii přerušovaně, tedy způsobem — ON — OFF — ON — OFF, teplotní odezva na její vnitřní straně by měla vyhlazený tvar s významně nižší teplotní amplitudou a znatelným zpožděním. V případě tenké hliníkové žaluzie by byla odezva na vnitřní straně téměř bez zpoždění, bez vyhlazení a bez útlumu. Teplotně tlumivý účinek dřeva plyne z jeho hodnoty součinitele teplotní vodivosti a = 0,219 m2/s, která je téměř 500× menší, než v případě hliníku (a =113 m2/s). Lamely dřevěné žaluzie (na rozdíl od hliníkové), vedou teplo mnohem méně a dříve, než čelo teplotní vlny dorazí na interiérovou stranu, její energii (a tedy i teplotu) z velké části pohltí hmota lamely.

Nekonečné možnosti

Čisté linie, designové inovace, moderní trendy kombinované s ručními technikami zpracování exotických dřevin. Výsledkem je jedinečný stínicí prvek — dřevěná žaluzie. Tradiční přírodní materiál dává nekonečné možnosti pro povrchovou úpravu žaluzií, která je odlišuje od běžných produktů. To se již nacházíme v oblasti působení společnosti Bematech. 

Lamely dřevěných žaluzií, které tato firma vyrábí, jsou zhotoveny z kvalitního exotického dřeva — africké vrby Abachi, která zaručuje vysokou kvalitu a dlouhou životnost. V kolekci lze nalézt více než 100 druhů lamel, různých barevných a povrchových úprav. Díky tomu lze dřevěné žaluzie vhodně sladit prakticky s jakýmkoliv interiérem včetně místností s keramickými obklady. Unikátnost dřevěných žaluzií od společnosti Bematech lze nalézt především v nových řadách BE ONE, BE WOOD a BE NOBLE.

Volba prostředí

Pro materiály s rozdílnou strukturou dřeva je lepší zvolit prostory, které nejsou příliš vlhké. Vyšší vlhkost a teploty mohou vyvolat deformaci lamel. Proto tento typ žaluzií neumísťujeme např. v koupelnách, bazénech, saunách ap. Pro zlepšení odolnosti je možné použít odolnější nátěr. Odolnější nátěry se vyplatí použít také z důvodů plísní, které pak vedou k dalším nežádoucím účinkům.

Zajímavosti a technické specifikace

Dřevěné žaluzie jsou k dostání v horizontálním a vertikálním provedení. Horizontální žaluzie jsou v maximální šířce 3 600 mm a výšce 3 500 mm, vertikální žaluzie lze navrhnout v maximální šířce 3 500 mm a výšce 3 000 mm. Ovládat dřevěné žaluzie je možné manuálně i motoricky. Společnost Bematech nabízí lakované lamely odstínů RAL nebo NCS. Vzorník barev RAL je celosvětový standard pro stupnici barevných odstínů, využívaný hlavně v průmyslu, jehož smyslem opakovatelnost a získání přesně stejného odstínu barvy. Dřevěné žaluzie bývají často laděny do béžových, šedých, hnědých či vínově červených barev, které evokují jemný a přirozený vzhled. 

Naproti tomu NCS je velmi pečlivě vytvořený vzorník barev, založený na vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření různých lidí z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství na jedné straně a objektivního měření barevnosti na straně druhé. Nejde tedy o pouhý velký soubor očíslovaných odstínů. Systém NCS vychází ze šesti základních barev — bílé, černé, žluté, červené, modré a zelené. Žaluzie je tedy možno ladit do jakéhokoliv odstínu dle libosti.

Závěr

Dřevěné žaluzie jsou z estetického pohledu jedinečným a špičkovým interiérovým doplňkem, který může zásadně změnit „tvář“ místnosti a zároveň navodit atmosféru vlídnosti a harmonie. Dřevěné žaluzie jsou i významnou součást tepelné ochrany místností a příznivě působí na pocit tzv. tepelné pohody. Vnitřní povrch dřevěné žaluzie totiž nekopíruje venkovní teplotní extrémy přenášené oknem a udržuje si teplotu blízkou interiéru. Žaluzie ve staženém stavu tak přispívá v létě i v zimě ke stabilizaci vnitřní teploty a nižší spotřebě energie za vytápění nebo chlazení.