Investice do fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště společnosti


Projekt

INVESTICE DO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY A BATERIOVÉHO ULOŽIŠTĚ SPOLEČNOSTI B E M A T E C H, S.R.O.

 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je větší decentralizace energetiky, zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.
 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – FOTOVOLTAIKY


Základní údaje o projektu

 
Název projektu: Investice do fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště společnosti
B E M A T E C H, s.r.o.


Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000125
 
Parametry pořizovaných technologií (změnu je nutné nahlásit a nechat schválit – více viz níže):
  • FVE o výkonu 80,0 kWp
  • Bateriové uložiště o kapacitě 80,0 kWh
Cílem projektu je větší decentralizace energetiky, zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.
 
Závazný termín ukončení projektu: 30. 11. 2023
 
Místo realizace: Místo realizace projektu se nachází na dvou halách, kde je žadatel dlouhodobě v nájmu. Obě haly jak stará, tak novější, se nachází na adrese Košíkov 76, Velká Bíteš 595 01  - katastrální území Košíkov, p.č. 276/27.
 
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ