Global Shading Day - Světový den stínicí techniky 21.3.

 

21. březen: první "Světový den stínicí techniky"

Obor stínicí techniky informuje a vyzývá k většímu zaměření na udržitelné stínění

 
Dne 21. března 2023 vyhlašuje ES-SO první "Global Shading Day“ (Světový den stínicí techniky). Cílem je, aby si široká veřejnost a politici na nejvyšší úrovni uvědomili lidské, ekologické a ekonomické přínosy stínicí techniky. Zavedení norem ve stavebních právních předpisech by bylo logickým krokem právě nyní, kdy se změna klimatu nezvratně zrychluje​.
 
Dne 21. března samozřejmě oslavujeme jarní slunce, ale více než kdy jindy jsme si také vědomi jeho nebezpečí. Stínicí technika se stává nepostradatelnou pro ochranu budov před přehříváním, ale také v boji proti globálnímu oteplování tím, že omezuje používání energeticky náročných klimatizací. ES-SO, zastřešující organizace evropského oboru stínicí techniky, proto vyzývá k tomu, aby byla stínicí technice věnována větší pozornost, protože čísla nemohou být jasnější.
 
Vědecká studie společnosti Guidehouse [1] ukázala, že inteligentní nebo dynamická stínicí technika by mohla snížit emise CO2 až o 100 milionů tun a ušetřit tak až 285 miliard eur. To představuje potenciální úsporu energie, potřebné pro chlazení budov, až ve výši 60 % do roku 2050. Budovy jsou dnes v Evropě největšími spotřebiteli energie a představují 40 % spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Pokud neuděláme nic, změna klimatu a vlny veder zvýší počet budov vyžadujících klimatizaci odhadem o 60 %.

Nejvyšší čas, aby se stala povinnou
Stínicí technika integrovaná do systému řízení budovy řídí teplo a světlo inteligentním způsobem. Jedná se o udržitelné pasivní chladicí systémy, které také umožňují obyvatelům kontrolovat využívání denního světla. Koneckonců, denní světlo zvyšuje náš pocit štěstí a pomáhá nám soustředit se a podávat výkon, ale může být také nepříjemné, ba dokonce nebezpečné pro starší osoby v případě přehřátí. Proto se ES-SO zasazuje o to, aby byla stínicí technika povinná v rámci evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).

Poraďte se s odborníkem
Global Shading Day je výzvou k objevování četných přínosů stínicí techniky, k přijetí opatření a kontaktování odborníků. Místní svazy, výrobci a distributoři po celé Evropě budou po celý týden kolem 21. března pořádat informační akce a další aktivity, aby upozornili na Global Shading Day.

O ES-SO – www.es-so.com
ES-SO je nezisková organizace založená podle belgického práva, jejímž cílem je podporovat pozitivní dopad stínění na řízení vnitřního klimatu budov, a tím podporovat ambiciózní cíle EU v oblasti energetické účinnosti. ES-SO je evropská zastřešující organizace profesionálních organizací pro stínicí techniku. V celé Evropě zaměstnává toto odvětví více než 450.000 lidí a generuje roční tržby přesahující 22 miliard eur. ES-SO sídlí v Bruselu, což je ideální místo, které zaručuje, že hlas oboru bude vyslyšen a že tak může pozitivně přispět k plnění evropských energetických cílů. ES-SO se také aktivně podílí na řadě evropských projektů, a to nejen jako navrhovatel, ale také v roli poradenské.
 
[1] http://es-so.com/new/355-guidehouse-study-on-results-on-adaption-of-buildings-to-climate-change-and-overheating