Od sametové revoluce po světový patent - příběh firmy BEMATECHTěsně po sametové revoluci se zakladatel firmy BEMATECH rozhodl odejít do neznámého prostředí a založit firmu v Česku, kde lidé právě získali vytouženou svobodu. Riskantní krok se mu vyplatil a již více než čtvrtstoletí úspěšně vyrábí stínicí techniku na míru. Co za úspěchy firmy stojí, jaký je její příběh a kam směřuje? 


Dnes je firma BEMATECH známá jako přední evropský výrobce vnitřní stínicí techniky s více jak 27letou tradicí. Specializuje se především na výrobu látkových rolet, dřevěných žaluzií, římských rolet, závěsů, panelových stěn a speciálních stínicích systémů pro atypické plochy. Vlastní výzkum a vývoj, v rámci něhož se zaměřuje primárně na látkové rolety a stínění pro velké plochy, je přesně to, co značku odlišuje od ostatních. V současné době mimo produkty stínění firma vyrábí také fotoobrazy a světelné stěny pod značkou Artmood.
 
Když v Česku firma začínala, obor výroby stínicí techniky v podstatě neexistoval a v architektuře se se stíněním téměř nepočítalo. Na začátku proto pořádali školení a celkově seznamovali zdejší prostředí se znalostmi v oboru i technickými možnostmi. Dnes už jsou stínicí prvky stěžejní součástí projektů – hrají velkou roli v propustnosti tepla a v energetických výpočtech a v neposlední řadě tvoří doplněk interiéru. S tím se pojí i rostoucí požadavky na design, kvalitu, přizpůsobení architektonickým záměrům a mnohdy i multifunkčnost. Kromě stínicího prvku domácnosti či kanceláře lze roletu využít například jako předělovou stěnu v otevřených prostorách nebo jako promítací plátno (při použití speciální projekční látky).
 


U nás v Bematechu říkáme, že utváříme tzv. zdravou komfortní zónu. Dokážeme ovlivnit intenzitu příchozího světla, intenzitu tepla, tlumit nežádoucí hluk a také navodit příjemnou atmosféru. To všechno do zdravé komfortní zóny patří.“, říká zakladatel firmy Bernard Mullie.  Příjemná atmosféra však nemusí být spojena pouze s domovem. Rolety, záclony a žaluzie vyrobené v Bematechu vytváří komfortní zónu například ve všech budovách Rady EU v Bruselu, což je zhruba 12 300 metrů čtverečních zastíněné okenní plochy. Díky široké síti partnerů najdete stínicí techniku od Bematechu i za hranicemi Evropy, kam pro rok 2022 směřuje navazování další spolupráce.

        

Světovým patentem vývoj nekončí  

„S rostoucími technologickými možnostmi je v oboru zároveň vyvíjen určitý tlak na neustálé zlepšování, kvalitu, jedinečnost a konkurenceschopnost. To bylo jedním z hnacích motorů našeho týmu výzkumu a vývoje…“, uvádí majitel a dodává, že „…právě díky tomu mohl před necelými dvěma lety vzniknout světový patent ZOOMTECH® – revoluční systém na poli stínicí techniky zamezující průhybu trubky a deformaci látky, který je nyní žádaný napříč kontinenty. Jsem hrdý, že vznikl právě v Čechách, v Bematechu.“  Spolu se ZOOMTECHEM vznikla i ZOOMTECH® Akademie složená z týmu akademických vědců a inženýrů, kteří mají na starosti vývoj algoritmického generátoru ZOOMBOX® umožňujícího podporovat partnery online při výrobě rolet s patentovanou technologií ZOOMTECH®, a to v jakoukoliv dobu a na celém světě.

         

Nová značka spojující design a patentovanou technologii

Další novinkou, kterou s sebou Bematech přinesl, je nová obchodní značka s názvem 4INside.eu, zaměřená na dělicí rolety V-PROTECT se speciální antivirální, antibakteriální a antimikrobiální povrchovou úpravou. Díky této povrchové úpravě dokážou rolety V-PROTECT zamezit šíření infekčních částic, které vlivem proudění vzduchu ulpívají na látce rolet. Během 2 hodin kontaktního času deaktivují více než 99 % bakterií a viru, včetně SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. Rolety významně snižují riziko nákazy a pomáhají vytvářet již zmiňovanou zdravou komfortní zónu. V kombinaci s patentovanou technologií ZOOMTECH®, mohou rolety dosahovat až 5 m šířky na trubce o průměru 5 cm místo běžných 15 cm, a to bez jakéhokoliv průhybu trubky a deformace látky.


 

Důraz na detail a životní prostředí

S rostoucími požadavky na kvalitu a design výrobků se Bematech zaměřuje i na nejmenší detaily, a stejně tak na budoucnost, kterou zanecháme dalším generacím. Z tohoto důvodu firma soustavně zdokonaluje, modernizuje a zefektivňujeme výrobní procesy a snižuje jejich energetickou náročnost. Spotřebu energií se snaží krýt z obnovitelných zdrojů. Používají převážně ekologicky vyráběné a zpracovávané materiály, které získávají hlavně lokálně, čímž minimalizují nutnost letecké přepravy mající drastický dopad na životní prostředí. Hliník, plasty, papír a obalové materiály jsou využívány s maximální efektivitou a zbytky recyklovány. „Naše výrobky zároveň pomáhají optimalizovat využití přírodních zdrojů jako je světlo a teplo, čímž se stávají aktivním prvkem k úspoře energie a jsou tak skvělým doplňkem úsporných domů. V letošním roce jsme na střechu firmy nechali umístit solární panely, které se tak staly dalším z mnoha způsobů, kterými každým dnem přispíváme k ochraně životního prostředí.“, zdůrazňuje Bernard Mullie.
 
 

 

Naším dlouhodobým cílem je růst, vyvíjet se a stále posouvat hranice v profesní i osobní rovině, inspirovat a pomáhat tam, kde je potřeba.“